Delatnost

Delatnost

Preduze?e “Jeco-Jeveri?i? i ortak” o.d. osnovano je 14. aprila 2001. godine u
Požegi. Osniva? i vlasnik preduze?a je Nebojša Jeveri?i?.

Osnovna delatnost firme je izrada i montaža ?eli?nih konstrukcija, shop montaža
limova i prefabrikovanih panela kao i radovi na gra?evinskoj limariji.

Preduze?e trenutno ima 12 zaposlenih radnika.

 


Firma poseduje radionicu, order vozni park kao i kompletnu opremu za izvo?enje
pomenutih radova (alat, platforme za rad na visini...).

Naše preduze?e izvodilo je radove na objektima najve?ih kompanija  u Srbiji.